13.8 - 26.10

קורס למנהלים בכירים במשק

שתפתח בבית הספר לבניית עסקים יכולים לפרוץ אצלך מחסום ולהעניק לך את הביטחון שצריך
היטב בגו'נגל העיסקי עם תחושה עמוקה של העדר שליטה בגלל תקיעות או פחד פיטורין, הכלים
אתה לא יכול לנווט

כותרת+תוכן על מה הקורס

מי יעביר את הקורס

ברק אלקלעי

יכולים לפרוץ אצלך מחסום ולהעניק לך את הביטחון שצריך
תקיעותאו פחד פיטורין, הכלים שתפתח בבית הספר לבניית עסקים
היטב בגו'נגל העיסקי עם תחושה עמוקה של העדר שליטה בגלל
אתה לא יכול לנווט

ברק אלקלעי

יכולים לפרוץ אצלך מחסום ולהעניק לך את הביטחון שצריך
תקיעותאו פחד פיטורין, הכלים שתפתח בבית הספר לבניית עסקים
היטב בגו'נגל העיסקי עם תחושה עמוקה של העדר שליטה בגלל
אתה לא יכול לנווט

למי הקורס מתאים

מנהלים בתחום השיווק

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

בחברות קטנות-בינוניות

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

h3 סוג של קהל

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

מנהלים בתחום השיווק

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

h3 סוג של קהל

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

h3 סוג של קהל

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
יכול לנווט היטב בגו של העדר

המלצות מאנשים שעברו את הקורס

מה תקבלו אצלנו בקורס

כלים להצלחה

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

יכולות מכירה משופרות

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

עוד טקסט

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

h3 סוג של קהל

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

בחברות קטנות-בינוניות

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

מנהלים בתחום השיווק

שליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדר

העדר שליטה בגלל ולהעניק לך את הב אתה לא יכול לנווט היטב בגו
את הבולהעניק לך את הב אתה לא יכול לנווט היטב בגו של העדרשליטה בגלל ולהעניק לך את הב
אתה יודע איפה תהיה או לא תהיה עוד שנתיים?- אצלנו תוכל לבנות את זה כמו שרציתו

תעזרו לי להתנהל נכון

אחריות

העדר שליטה בגלל ולהעניק לך את הב אתה לא יכול לנווט היטב בגו
בה תא ךל קינעהלו ללגב הטילשרדעה לש וגב בטיה טוונל לוכי אל התא בה תא ךל קינעהלובה תא
ותיצרש ומכ הז תא תונבל לכות ונלצא -?םייתנש דוע היהת אל וא היהת הפיא עדוי התא

טופס הרשמה

ךלש תולוכיל םייואר תמאבש םימוכסל רכשב האלעה לבקל ךל םורגל םילוכיש םילכ
לבקמ התא םיקסע תיינבל רפסה תיבב

20 שיעורים
3 שעות כל מפגש

יתקיים בין התאריכים
סרוקה עובשב תחא םעפ

13.8-26.10